خدمات انبارداری

انبارداری در مبدا :

خدمات انبارداری در مبدا شرکت کیان ترخیص لیدوما همراه علاوه بر خدمات انبارداری داخلی این شرکت می باشد. شرکت کیان ترخیص لیدوما همراه با در اختیار داشتن انباری اختصاصی و مجزا مخصوص بارهای هوایی و دریایی این مزیت را برای مشتریان خود به وجود آورده است که بتوانند قبل از بارگیری کالا و حرکت کشتی یا هواپیما به سمت مقصد، کالای خود را توسط همکاران ما شمارش و توزین مجدد کنند و چنانچه در بسته بندی کالا نقصی وجود داشت با رفع مشکل یا بسته بندی مجدد، نسبت به حمل آن به کشور مقصد اقدام کنند. انبارداری در مبدا شرکت کیان ترخیص لیدوما همراه جزئی از چرخه خدمات door to door این شرکت می باشد.یکی از خدمات ویژه و جذاب شرکت کیان ترخیص لیدوما برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی، خدمات انبارداری این شرکت است.

خدمات انبارداری | کیان ترخیص لیدوما

همچنین خدمات انبارداری شرکت کیان ترخیص لیدوما به صورت کاملا حرفه ای شامل موارد زیر می شود:

اهمیت ارائه خدمات انبارداری پیشرفته به بازرگانان

وجود انبارهای اختصاصی و ارائه خدمات انبارداری به بازرگانان از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات بازرگانی از این جهت که در دسترسی بهینه به کالا و کاهش هزینه های حمل و نقل تاثیر گذار است، دارای اهمیت فراوانی می باشد. یکی از مهمترین نیازهای بازرگانان پیش از خروج کالای وارداتی از کشور مبدا و پس از ورد کالا به ایران، نیاز به خدمات انبارداری است. از این رو شرکت کیان ترخیص لیدوما ، این نیاز بازرگانان گرامی را پاسخ داده است و با ارائه خدمات انبارداری در مبدا ، بخش مهمی از کار را برای بازرگانان و واردکنندگان آسان نموده است.

می توان گفت که انبارداری از مهمترین بخش های کار بازرگانی و صادرات و واردات کالا است. کالای بازرگانان باید در محل های امن نگهداری شود و همچنین می بایست در مواقع لزوم، دسترسی آسان به موجودی آنها امکان پذیر باشد. خدمات انبارداری که شرکت کیان ترخیص لیدوما به به بازرگانان ایرانی ارائه می دهد در بهره وری کار آنان از نظر مدیریت زمان و کاهش هزینه ها تاثیر فراوانی دارد. فرآیند انبارداری شامل موارد زیر می شود:

در انبارهای شرکت کیان ترخیص لیدوما ، تمامی توان پرسنل انبار بر حفظ و نگهداری مناسب کلیه اقلام مشتریان و ارائه خدمات موثر در جهت رضایت مشتری می باشد. پرسنل آموزش دیده و با تجربه انبارهای شرکت کیان ترخیص لیدوما دو ویژگی سرعت و دقت را همواره در ارائه خدمات به مشتریان در نظر دارند. همچنین بهره گیری شرکت کیان ترخیص لیدوما از سیستم های مدیریت پیشرفته انبار باعث ارائه خدمات انبارداری به صورت حرفه ای و به روز شده است