ارز ۴۲۰۰ تومانی ماندگار شد

ارز ۴۲۰۰ تومانی ماندگار شد

1399/11/28 13:37


که در ۶ ماه اول سال آینده ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی) را حفظ کنیم و بعد ظرف ۶ ماه به گونه‌ای بسترها را آماده کنیم که اگر اقدامی به حذف آن شد تکانه جدیدی به قیمت‌ها وارد نشود.