«بازی با الفاظ» در مسیر ترخیص ۱۰ میلیون تن کالا

«بازی با الفاظ» در مسیر ترخیص ۱۰ میلیون تن کالا

1399/11/09 21:18


🔹صاحب کالا بعد از رسیدن کالا به بندر گرفتار بازی با الفاظ «صف تخصیص» و «صف تأمین» و «اولویت» و «صف تشریفات گمرکی» و «صف ترخیص» می شود و این کار زیبنده نیست! 

🔹به جای اینکه صاحبان کالا را از حقوق مکتسبه شان محروم کنید روند تجارت کشور را اصلاح کنید.