انتصاب رئیس کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی

انتصاب رئیس کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی

1399/11/09 21:13


مهدی میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران طی حکمی در راستای مصوبات ابلاغی ستاد اقتصادی دولت توسط ریاست جمهوری و همچنین مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که بند های ۳ و ۴ آن به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و نیز با عنایت به تکالیف محوله از سوی رئیس جمهور و در راستای اجرای مفاد بند ۵ دستور سایر مصوبات کارگروه ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه وزارت صمت به سمت رئیس کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی گمرک ایران تعیین شد تا در چارچوب مصوبات ابلاغی نسبت به اجرای مفاد مصوبات فوق الشاره اقدام نماید .