شرکت بازرگانی کیان ترخیص لیدوما

شرکت بازرگانی کیان ترخیص لیدوما

• صادرات - واردات

• دارنده کارت بازگانی

• اخذ ثبت سفارش

• ترخیص کالا

• مشاوره امور گمرک و امور ترخیص

• مشاوره امور حمل و نقل دریای - زمینی - هوایی


دفتر مرکزی : بوشهر خیابان تنگستان - کوچه شریف زاده - ساختمان ستایش - طبقه اول واحد 2


شعبه یک: بندرعباس سه راه جهان بار- ساختمان جهان بار طبقه سوم واحد 7

07733329429

07733329225

07733329491

07733335673

09171077015

09179720171

Kiantarkhis.lidoma[@]yahoo.com

Kiantarkhis.lidoma[@]gmail.com